Home Linh tinh Một số câu hỏi thường gặp trong quy định quản lý nuôi chim yến

Một số câu hỏi thường gặp trong quy định quản lý nuôi chim yến

by kiendinh
Một trong những nhà yến được xây dựng cách xa khu dân cư

Những năm qua, hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh hầu hết tự phát, việc quản lý còn nhiều bất cập. Từ khi Luật Chăn nuôi có hiệu lực thi hành, thì một vấn đề đặt ra là các nhà yến xây dựng trước đó sẽ được xử lý như thế nào, để vừa đảm bảo hài hòa giữa lợi ích kinh tế của tổ chức, cá nhân, vừa giúp các cơ quan nhà nước quản lý tốt hoạt động nuôi chim yến và bảo vệ môi trường. Để làm rõ hơn vấn đề này, sau đây là một số nội dung quy định về quản lý nuôi chim yến[i].

         HỏiNhà yến là gì? Thế nào là nhân giống nhân tạo chim yến? Sản phẩm tổ yến là gì?

         Trả lời: Nhà yến là công trình xây dựng mới hoặc cải tạo để nuôi chim yến. Nhân giống nhân tạo chim yến là hoạt động ấp nở, nuôi dưỡng nhân tạo chim yến. Sản phẩm chim yến là tổ yến, trứng giống, con giống chim yến.

         HỏiThế nào là dẫn dụ chim yến?

         Trả lời: Dẫn dụ chim yến là việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật để thu hút chim yến về làm tổ trong nhà yến.

         HỏiHoạt động nuôi chim yến bao gồm những hoạt động nào?

         Trả lời: Hoạt động nuôi chim yến bao gồm dẫn dụ, ấp nở, gây nuôi chim yến và khai thác tổ yến.

         HỏiVùng nuôi chim yến là gì? Cơ quan nào xác định vùng nuôi chim yến?

         Trả lời: Vùng nuôi chim yến là khu vực được phép hoạt động dẫn dụ và nuôi chim yến. Vùng nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến, phù hợp điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương và không gây ảnh hưởng đến đời sống của cư dân tại khu vực nuôi chim yến.

Vùng nuôi chim yến do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. Như vậy, (có thể) sẽ có quy định riêng về vùng nuôi chim yến cho mỗi tỉnh nhưng phải đảm bảo các điều kiện như đã nêu.

         HỏiTrường hợp nhà yến không nằm trong vùng nuôi chim yến thì xử lý ra sao? Chính sách hỗ trợ di dời nhà yến như thế nào?

         Trả lời: Tại điểm b khoản 2 Điều 25 của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi, quy định: “Trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì phải giữ nguyên trạng, không được cơi nới;”. Tức là nhà yến xây dựng không nằm trong vùng nuôi chim yến và hoạt động trước ngày Nghị định số 13/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì không phải di dời nhưng phải giữ nguyên trạng, không được cơi nới. Tuy nhiên, tại điểm đ khoản 2 Điều 25 của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP cũng quy định, các nhà yến này (và nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300 m) thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh (để dẫn dụ chim yến).

Cũng cần nói thêm, không thể bắt chim yến từ cơ sở cũ đến nuôi ở cơ sở mới như gia súc, gia cầm, vì vậy, nếu di dời nhà yến thì xem như phải dẫn dụ lại từ đầu để thu hút chim yến về làm tổ trong nhà yến.

Hiện tại, chưa có quy định về chính sách hỗ trợ di dời nhà yến.

Một trong những nhà yến được xây dựng cách xa khu dân cư

Một trong những nhà yến được xây dựng cách xa khu dân cư

         HỏiHoạt động của nhà yến trong vùng nuôi chim yến phải đảm bảo những điều kiện gì?

         Trả lời: Đối với các nhà yến nằm trong vùng nuôi chim yến thì trang thiết bị sử dụng cho hoạt động nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến; có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động nuôi chim yến, có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; có hồ sơ ghi chép và lưu trữ thông tin về hoạt động nuôi chim yến, sơ chế, bảo quản tổ yến bảo đảm truy xuất được nguồn gốc sản phẩm chim yến; thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến có cường độ âm thanh đo tại miệng loa không vượt quá 70 dBA (đề xi ben A); thời gian phát loa phóng để dẫn dụ chim yến từ 05 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 19 giờ mỗi ngày; Không săn bắt; không dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài mục đích nuôi chim yến để khai thác tổ yến, nghiên cứu khoa học.

         HỏiHành vi phạm về hoạt động nuôi chim yến sẽ bị xử lý như thế nào?

         Trả lời: Tổ chức, cá nhân có hoạt động nuôi chim yến phải bảo đảm môi trường, tiếng ồn, phòng ngừa dịch bệnh và an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Hiện tại, quy định cụ thể về xử lý hành vi phạm về hoạt động nuôi chim yến đang được các cơ quan chức năng hoàn chỉnh để ban hành[ii].

         HỏiTình hình xây dựng và quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh hiện nay?

         Trả lời: Trên địa bàn tỉnh, nhà yến bắt đầu xuất hiện từ năm 2005 và mất gần 10 năm (2014) mới tăng lên được 48 nhà yến, nhưng chỉ 5 năm sau (2019) đã tăng lên 190 nhà yến. Và hiện tại (2020), số liệu khảo sát chưa chính thức, tỉnh đã có khoảng 300 nhà yến. Theo dự báo số nhà yến sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, như đã nêu trên, các nhà yến hầu hết đều xây tự phát, việc quản lý còn nhiều bất cập. Các văn bản quản lý chưa đầy đủ gây khó khăn cho công tác quản lý, định hướng phát triển của địa phương, cũng như áp dụng các giải pháp chế tài vi phạm. Thời gian qua, công tác quản lý chủ yếu kiểm tra, thống kê nhà yến, hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện vệ sinh phòng bệnh, hạn chế tiếng ồn, ô nhiễm môi trường,… Trong thời gian tới, khi quy định vùng nuôi chim yến, quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi được ban hành và có hiệu lực thì công tác quản lý sẽ khắc phục được những bất cập hiện nay.

 


[i] Theo Luật Chăn nuôi có hiệu lực thi hành từ ngày  01/01/2020; Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi có hiệu lực thi hành từ ngày 05/3/2020

[ii] Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi. Hành vi vi phạm quy định về tiếng ồn từ hoạt động nuôi chim yến bị xử phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng âm thanh để dẫn dụ chim yến vượt mức tiếng ồn tối đa cho phép theo quy định; từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi phát âm thanh để dẫn dụ chim yến ngoài khoảng thời gian theo quy định. Đồng thời  tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm; buộc thực hiện biện pháp giảm tiếng ồn đối với hành vi vi phạm.

Văn Đoái_ travinh.gov.vn

Xem thêm: Nhà Yến Công Nghệ Sạch_ Cách Dẫn – Dụ – Giữ Yến Thành Công

You may also like

Leave a Comment