Home Linh tinh Bình Dương: Từ 6 con chim kéo đến làm tổ, sau vài năm chủ nhà thành tỷ phú có tiếng